HÀNH HƯƠNG ĐẤT PHẬT ẤN ĐỘ - NEPAL

Hành trình: 10 ngày 9 đêm
Phương tiện: Máy bay, xe ôtô
Nơi khởi hành: TP. Hồ Chí Minh
Điểm đến: HÀNH HƯƠNG ĐẤT PHẬT ẤN ĐỘ - NEPAL